Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
MUP 200 KONULARI 19 Haziran 2017
SBMYO' DA TOPLANTI 25 Mayıs 2017
KONFERANS!!! 21 Ekim 2016
MEZUNİYET GECESİ 11 Haziran 2016
TİYATRO FESTİVALİ 12 Nisan 2016
HOCALAR TERLEDİ… 08 Mart 2016
NİCE YILLARA… 06 Ocak 2016
YILLIK İZİN FORMU 24 Haziran 2015
HASTANEYE ZİYARET... 07 Mayıs 2015
Genel Bilgiler

Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun 04.07.2013 tarih ve 52978344/400-377 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemize bağlı Gaziantep Meslek Yüksekokulu 20 bölüm ve 30 program ile 5000'e ulaşan öğrenci sayısı ve geniş bir alana yayılan fiziki yapısıyla çok büyümüş ve hantal bir yapıya ulaşmıştır. Bu durumun eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve öğrencilerimize kaliteli bir hizmet sunumunu ciddi bir şekilde engellediği tespitinden hareketle, kaliteli eğitim ve standartlara uygun bir hizmet sunumu için Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" ve "Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu" şeklinde Üniversite Senatosu'nun 30.07.2013 tarih ve 17 nolu toplantısında iki farklı yüksekokula ayrılmıştır.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gaziantep Meslek Yüksekokulu'nun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması konusundaki teklifi 12.09.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

 Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranan nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, çocuk gelişimine önem veren, sanayi, işletme ve kamu kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan bir eğitim kurumu vizyonu ile yola çıkan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, edindiği bilgileri bir plan dahilinde akademik disiplin altında işletme ve muhasebecilere, bankacılara, dış ticaretçilere aktarabilecektir. Özellikle, dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren İşletmelerin ve Kamunun ihtiyaç duyduğu "aranan eleman" ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı bir şekilde yetişen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  öğrencilerimiz, İşletmeler ve Kamu alanlarında uygulayıcı statüde görev yapacaklardır.

MİSYONUMUZ;

Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, aileyi önemseyen, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli aranan eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ;

Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, Üniversite-Toplum-Sanayi işbirliği temelinde bölgedeki kalkınmaya öncülük eden,  ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklerde aranan elemanlar yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek, evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen; çağdaş, paylaşımcı ve mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.

BİRİM ADI

BÖLÜM ADI

PROGRAM ADI

AÇILIŞ TARİHİ

ÖĞRENCİ ALINIŞ TARİHİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

(15.01.2014)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi (İşletme Programı)

1980

1980-1981

İşletme Yönetimi İÖ (İşletme Yönetimi İÖ)

08.02.2000

2000-2001

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı) (2)

24.09.1996

1997-1998

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı İÖ (Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı İÖ) (2)

 

 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama

21.05.2009

2009-2010

Dış Ticaret Bölümü

Dış Ticaret Programı

02.02.2007

2007-2008

Dış Ticaret Programı İÖ

21.05.2009

2009-2010

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

22.02.2000

2000-2001

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

21.05.2009

2009-2010

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Muhasebe Programı) (1)

1980

1980-1981

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ (Muhasebe Programı İÖ) (1)

16.02.1999

1999-2000

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü (Bölüm adı 07.04.2010 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Toplantısında değiştirilmiştir.)

Çocuk Gelişimi Programı METEB Kapsamında

2003

2003-2004

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü

Cilt Bakımı ve Güzellik Programı METEB Kapsamında (1)

2003

-

Kuaförlük Programı METEB Kapsamında (1)

2003

-

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Radyo Televizyon Yapımcılığı

2003

-

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu