Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK. 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
Şubeler / Müdürlükler
Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü
Genel Bilgiler
A.Misyon ve Vizyon

Misyon
  Gaziantep Üniversitesi öğrencisi ve çalışanının beden ve ruh  sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde sağlık, kültür , spor, beslenme ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyon
 Çağdaş bir Türkiye için yarınları yaratacak olan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak verilen tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik şimdiki ve gelecekteki  memnuniyetini ve gereksinimini temel alarak sürekli gelişmenin esas alındığı etkin ve gelişmiş insan kaynağı ile bilgi ve teknolojinin kullanıldığı kaliteli hizmeti sunan öncü bir başkanlık olarak  sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda bulunmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanı" Harcama Yetkilisi
       Bütçede öngörülen ödenekleri, Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olması, ödeneklerin hizmet gerekçesine göre etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, idari işlerin  rasyonel bir şekilde koordineli olarak yürütülmesinden sorumludur.

Başkanlığa bağlı birimlerin görev ve sorumlulukları;
             Mediko-Sosyal; Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin  bütünü için bir sağlık kuruluşu, danışma ve rehberlik merkezidir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek. Daire, üniversitede çalışanların, “Daire Hekimliği" görevini de yapar.

        Kültür Spor Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları; öğrencilerin sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi olarak  ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır, aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

        Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi öğrencilerimizin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetleri giderleri ile diğer giderler dediğimiz harcama kalemlerine ilişkin yılı bütçesinin hazırlanması ve yıl içerisinde uygulamasını takip eden bir birim olup; tedavi giderleri servisiyle birleştirilerek ismi Bütçe ve Tedavi Giderleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve personel tedavi giderlerinin de yapıldığı bir birim olmuştur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1-    Fiziksel Yapı
Birimin kullanımında olan hizmet binaları metrekare alanları;
Başkanlık binası___________ 2.100 m2
Öğrenci Kültür Merkezi _____2.800 m2
Merkezi Kafeterya_________10.052 m2
Kreş ve Anaokulu__________680 m2
Çobanevi________________450 m2

1.2- Sosyal Alanlar
       
                                                                                                                       

1.2.1. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar

Bölümler

Sayısı (Adet)

Kapalı Alanı (m2)

Kapasitesi (Kişi)

Öğrenci Yemekhanesi

1

10.052

3500

Personel Yemekhanesi

 

 

 

Kantin

 

 

 

Kafeterya

 

 

 

TOPLAM

1

10.052

3500

                                                                                       

1.2.4. Spor Tesisleri

Bölümler

Sayısı (Adet)

Alanı (m2)

Açıklamalar

Kapalı Spor Tesisleri

3

4.470

Yurt kapalı spor salonu Üniversitemizin mülkiyeti olmayıp, Yurt-Kura ait olup 2011 yılında sözleşmesi sona ermektedir.

Açık Spor Tesisleri

11

26.884

Yüzme havuzu yarı olimpiktir.

TOPLAM

14

31.354

 

 


1.2.6. Öğrenci    Kulüpleri/Toplulukları

Kuruluş Yılı

Öğrenci Kulüpleri

Üye Sayısı

Açıklamalar

2005

Doğa ve Macera    Spor Kulübü

550

Dağcılık ve İzcilik

Ferdi Sporlar    Kulübü

267

Tenis, Karate,  Judo, Taekwondo, Badminton, Cimnastik,Bisiklet ve Bilek Güreşi

Takım Sporları Kulübü

229

Futbol, Voleybol, Hentbol ve Basketbol

Sağlıklı Yaşam Spor Kulübü

35

 

Motor Sporları Kulübü

109

 

2005

Arkeoloji Müzeleri ve Tarih

50

 

2005

Atatürkçü Düşünce

102

 

2005

Bilimsel Araştırmalar

100

 

2005

Bilişim Kulübü

175

 

2005

Briç

30

 

2005

Çevre

50

 

2005

Dans

617

 

2005

Edebiyat ve Kitap

174

 

2005

Fotoğraf

292

 

2005

Havacılık

163

 

2005

Müzik

781

 

2005

Plastik Sanatlar

151

 

2005

Satranç

150

 

2005

Sinema

210

 

2005

Tiyatro

301

 

2005

Türk Halk Oyunları

315

 

2005

Toplumsal Araştırmalar

41

 

TOPLAM

22

4.892

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu