Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 03.04.2012 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.03.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00-100.03.01-154 sayılı yazısı uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde,

a) I. Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde Eczane Teknikerliği Programının açılmasının,

II. Söz konusu bölüm ve programın açılmasının uygun görülmesi halinde 2012-2013 eğitim öğretim

yılında 40 öğrenci alınmasının,

b) I. Eczane Hizmetleri Bölümü (II.Öğretim) bünyesinde Eczane Teknikerliği Programının (II.Öğretim) açılmasının,

II. Söz konusu bölüm ve programın açılmasının uygun görülmesi halinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 02.04.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/300/251-397 sayılı yazısı uyarınca; Ülkemizin ve özellikle Gaziantep ili ve çevresinde Arapçaya duyulan ihtiyacın yanısıra son zamanlarda Suriye’de gelişen olaylardan ötürü Ülkemize gelen çok sayıdaki Suriyeli mültecide dikkate alınarak Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına öğrenci alımı ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu anabilim dalımızda her ne kadar kadrolu 1 öğretim üyesi (yardımcı doçent) bulunmasına rağmen, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde görev yapan 6 öğretim üyesi ( 1 profesör, 5 yardımcı doçent) ve 1 okutman söz konusu bölüme destek sağlayabilecek yeterliliktedir. Bu kapsamda Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu