Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 07.06.2012 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 05.06.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.28.00-300/250 sayılı yazıları uyarınca;

a) Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde yaz okulu programlarının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulamadığından 2011-2012 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda Ebelik Bölümü EBE 236 Sağlık Sosyolojisi (2-0)2 ve Ebelikte Ruh Sağlığı (4-0)4 derslerinin açılmasının kabulüne,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 21.05.2012 tarih B.30.2.GZP.0.42.00.00/300-118-118 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Ana Bilim Dalında Ortak Yükseklisans ve Doktora Programı Oluşturulması Hakkında Protokol’ün kabulüne ve söz konusu protokol kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Ana Bilim Dalında ortak doktora ve yükseklisans programı açılmasının,

3. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/263-879 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurulu kararıyla önerilen ekli seçmeli derslerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı I.yarıyılından itibaren ders kataloguna eklenmesinin kabulüne,

4. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22.05.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.45.00.00/211-261/877 sayılı yazısı uyarınca; Makine Mühendisliği Bölümünde 2011/2012 Eğitim-Öğretim yılı I.Öğretim ve II. Öğretim yaz döneminde birinci sınıf öğrencileri için ME 199 Mechanical Engineering Orientation (Makine Mühendisliği Uygulama) dersinin, 27 Ağustos 2012-16 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılmasının uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu