Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 07.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/1522 sayılı yazısı uyarınca; Fakülte Kurulu Kararıyla önerilen Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Ders Programının ekli şekliyle değiştirilmesinin kabulüne,

2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 24.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00/900/197-693 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurul Kararıyla önerilen; 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, KİM 108 Laboratuar Güvenliği (3-0)3 dersinin içeriği ve kredisinin aynı kalması koşuluyla KİM 107 olarak değiştirilmesine ve 1. sınıf 1. dönem seçmeli ders olarak eklenmesinin uygun görülmesine,

3. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 09.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.10.00.00/050.01/211-731 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurul Kararıyla önerilen,

a) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Kimya, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Biyoloji, Sosyoloji, Felsefe, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Psikoloji, Coğrafya ve İstatistik Bölümlerinde ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri dersinin 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ders katalogundan çıkarılmasına ve bu dersi daha önce alıp başarısız olan öğrencilerinin muaf tutulmalarının kabulüne,

b) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından verilmekte olan GOS 100 Felsefeye Giriş (2-0) kredisiz dersinin, Felsefe Bölümü tarafından açılmasına ve verilmesine,

4. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 01.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.12.00.00/105.01-239-0239 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurul kararıyla önerilen Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

5. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 23.07.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/050.01-109-0109 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularında Aranacak Kriterler” de Mühendislik Fakültesi belirtilen kısımlara Mimarlık Fakültesi’nin de eklenmesine,

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 03.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/301-0202-202 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen,

a) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yer alan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” başlıklı madde 3’ün 4 nolu bendinde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına;

(4) ……………………………başvurabilirler; bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş), Tıp Fakültesi mezunlarının ise not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak açılan Temel Solunum Biyolojisi ( Disiplinlerarası) yüksek lisans programının ders katalogunda yer alan derslerin SFP kodunun TSB olarak değiştirilmesine ve ders katalogundaki zorunlu ders statüsünde bulunan kredili derslerin tamamının seçmeli ders statüsüne alınmasının uygun görülmesine,

9. 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.40.00.00/050/271 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen,

a) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı’nda 2012-2013 I. döneminde doktora programında açılacak dersin TE 698 (Ph.D.) Research and Thesis ve TE 699 (Ph.D.) Research and Thesis ders kataloguna eklenmesinin,

b) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı CE 559 Critical State Soil Mechanics (3-0)3 kodu, adı ve kredisi belirtilen dersin açılmasına ve 2012-2013 yılından itibaren ders kataloguna eklenmesinin kabulüne,

8.Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/405/1511 sayılı yazıları uyarınca; 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlayacak olan “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME), İntörnlük programı;

a)Gaziantep Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (İntörnlük) Yönergesi’nin ekli şekliyle aynen kabulüne,

b) Ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

9. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 16.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-254 sayılı yazısı uyarınca;

1- 2012-2013 eğitim öğretim yılı için kayda hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt tarihleri;

·Asil listeden kazananların kayıtları 3-7 Eylül 2012,

·Yedeklerin kayıtları 10-11 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmasının,

2- 6353 sayılı yasa gereğince 6111 sayılı yasanın geçici 58. maddesinden yararlanamayanların en son başvuru tarihlerinin 14 Eylül 2012 olarak belirlenmesinin,

10. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/210 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokul Kurul Kararıyla önerilen,

a)Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü bünyesinde açılan Adalet Programı (I.Öğretim) ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde açılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programına (I.Öğretim) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjandan 45’er öğrenci alınmasının,

b) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde açılan Lojistik programı katalog değişikliğinin ekli şekliyle kabulünün,

uygun görülmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu