Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 17.08.2012 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 16.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/1571 sayılı yazıları uyarınca; Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Tıp Bölümü Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjan sayısının 30 kişiye çıkarılmasının uygun görülmesine,

2. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.08.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/050.02-444 sayılı yazıları uyarınca; Yüksekokulu Kurul Kararıyla önerilen,

a) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

b) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce kayıt donduran, derslerden kalan ve devam etmekte olan öğrencilerin eski kataloga göre ders almalarına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu