Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 18.09.2012 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1- Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantısında alınan Gaziantep Üniversitesi Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programları 2012-2013 Ders Yılı Akademik Takvimi’nde yer alan kayıt tarihinin sistemdeki aksaklıklar nedeniyle 20 Eylül 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmasının uygun görülmesine,

2- 8 Ağustos 2010 tarih ve 27666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin;

-Madde 7’nin c bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

c) Müdür Yardımcıları

-Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün değişmesi halinde yönetim kurulu üyelerinin görevi sona erer. Süresi dolan ya da Müdürün değişmesi sonucu görevi sona eren üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin alt başlığı ve birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Müdür yardımcıları

MADDE 10- (1) Müdür Yardımcıları; Müdürün önereceği Üniversitenin 5 öğretim üyesi arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevden ayrılmasıyla Müdür yardımcılarının görevi sona erer.

3- Üniversitemize kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin muafiyet sınavının 27 Eylül 2012 Perşembe günü yapılmasının uygun görülmesine,

4- Üniversitemize kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden, yurtdışında lise eğitimini İngilizce olarak tamamlayanların İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf tutulmasının uygun görülmesine,

5.2012-2013 eğitim-öğretim yılı Öğrenci Konseyi seçim takviminin ekli şekliyle uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu