Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 09.10.2012 tarih ve 21 nolu toplantı tutanağı

1. Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GAÜNKPM) açılmasının kabulüne ve yönetmelik taslağının ekli şekliyle uygun görülmesine,

2.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.09.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.101.03.03/1856 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla önerilen; Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Bilim Dalının kurulmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.09.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.104/1857 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla önerilen; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Eğitim Programının ekli şekliyle uygun görülmesine,

4- Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 01.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/1878 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurulu Kararıyla önerilen; 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle kaldırılan ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri ile INF 101 Basic İnformation Technologies derslerinin bütünleme ve muafiyet sınavından başarısız olan ekli listedeki öğrencilerin bu derslerden muaf olmalarının uygun görülmesine,

5- a)Üniversitemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında I. öğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10’un altında kalan programlarının kapatılmasına, mevcut öğrencilerin ise dilekçeleri alınması koşuluyla aynı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bünyesindeki uygun programlara aktarılmasına,

b) Üniversitemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında II. öğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10’un altında kalan programlarda örgün öğretime aktarılmasına ayrıca ÖSYM tarafından kontenjan verilmemesi nedeniyle kapatılan ve öğrenci sayıları yıllar itibariyle azalan programlarda öğrenci sayısının 15’in altında kaldığı sınıfların aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak kapatılmasına, bu öğrencilerin örgün öğretim bünyesine aktarılmasına ve bu öğrencilerden örgün öğretim harç ücretinin alınmasına,

6- Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’nün 02.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/300-295-295 sayılı yazıları uyarınca; Üniversitemiz Lisansüstü programlara başvurularda aranacak yabancı dil sınavlarının eşdeğerliliklerinin Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitü’lerinde ekli şekliyle uygulanmasının kabulüne,

7-Üniversitemize bağlı birimlerde okutulan Ortak Zorunlu derslerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. döneminden itibaren (Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) merkezi olarak verilmesine,

8. İsimleri ve bölümleri belirtilen ekli listedeki öğrencilerin, Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından belirtilen bölümlere kayıtlarının yapılmasının kabulüne,

9. Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu (Mükerrer) toplantısında, Üniversitemizde çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının teklifleri, çalıştırılma usul ve şartları, aylıkları, puanları, başarı ve teşvik kriterleri ile başarı ve teşvik ikramiye ödemeleri, görev sürelerinin uzatılması vs. konuların Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere yeniden, Prof.Dr.Türkay Dereli başkanlığında Prof.Dr.Adil Kılıç, Prof.Dr.Hikmet Y. Celkan, Prof.Dr.Ali Akpınar ve Prof.Dr.İbrahim Halil Güzelbey’den oluşan bir komisyonun oluşturulmasına,

10. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 03.10.2012 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400/513-1832 sayılı yazıları uyarınca; Fakülte Kurul Kararıyla önerilen, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi, İntörnlük, (UME) çerçevesinde yapılan değişikliklerin ekli şekliyle kabulüne,

11- Üniversitemize bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılmasının;

a) Pilotaj Bölümü,

b) Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü,

c) Uçak Bakım Mühendisliği Bölümü,

d) Hava Trafik İşletme Bölümü,

e) Havacılık İşletme Bölümü,

f) Otomotiv Mühendisliği Bölümü,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

12- Uygulamalı Mühendislik Eğitimi İntörnlük, (UME) Yönergesi uyarınca İntörn Takip Kurulu’nun (İTAK) aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına;

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.Mustafa Bayram,

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Fırat Çabalar

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz

oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu